Je danst zoals je bent

INSCHRIJVEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVEN

Heb je een of wellicht meerdere gratis proeflessen gevolgd om uit te proberen wat bij jou past en wil je lid worden van onze balletschool dan werkt het als volgt: Als het goed is heb je na de proefles een informatiepakketje meegekregen met een inschrijfformulier en een machtigingskaart voor de automatische incasso. Deze kan je invullen en de eerstvolgende keer dat naar de les komt meenemen naar de balletschool en inleveren aan de balie of bij de docent. Als dat niet zo is kan je gewoon komen, lekker weer meedoen en vragen naar het informatiepakketje en lever je het een week later in. De kosten van de lessen en de betalingscondities zijn elders op deze site te vinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondertekening inschrijfformulier betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Het ondertekenen van het inschrijfformulier is verplicht en hiermee gaan we er van uit dat de algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven bekend en akkoord zijn bevonden.

De algemene voorwaarden zijn hieronder geschreven:

Gratis proefles

Ieder nieuw lid heeft recht op 1 gratis proefles per dansstijl. Ouders /verzorgers van kinderen die een proefles komen doen kunnen in overleg met de docent de eerste les geheel of gedeeltelijk bijwonen. Voor het volgen van een proefles kun je het formulier invullen te vinden op onze site onder de button “gratis proefles”. Bellen of mailen kan uiteraard ook.

Inschrijvingen

Inschrijven kan alleen middels het papieren formulier wat je meekrijgt na je proefles. Je schrijft je in voor onbepaalde tijd en het lidmaatschap wordt ieder schooljaar stilzwijgend verlengd. Er is eenmalig een bedrag van € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd per gezin. Dit kan middels de automatische incasso lopen.

Betalingen

We werken met automatische incasso. De machtigingskaart hiervoor vind je in het informatiepakketje waarin ook het inschrijfformulier te vinden is. Het lesgeld wordt afgeschreven gedurende 4 momenten per schooljaar. Op 15 september voor de maand september, op 25 oktober voor het kwartaal okt/nov/dec, op 25 januari voor het kwartaal jan/feb/mrt en op 25 april voor het kwartaal apr/mei/jun. In de maanden juli en augustus zijn we gesloten en is er dus ook geen lesgeld verschuldigd.

Kortingen

Voor iedere volgende les die je volgt krijg je korting op het lesgeld. De exacte bedrag is te vinden onder het kopje lesgelden. Ook voor een tweede gezinslid wonende op het zelfde adres kennen we een gezinskorting. Dit bedraagt € 7,50 per kwartaal.

Opzeggen

De opzegtermijn is een volle maand vanaf de eerste van de maand. Bijvoorbeeld opzeggen op 14 december betekent dat je per 1 februari opzegt en in januari zal dan alleen nog het bedrag van de maand januari worden afgeschreven. Opzeggen op 29 januari betekent opzeggen per 1 maart. Van het geïncasseerde lesgeld op 25 januari voor de maanden jan/feb/mrt zal dan de maand maart worden teruggestort. Het opzeggen dient schriftelijk (of per mail) te gebeuren.

Kledingvoorschriften

Per dansstijl gelden in de meeste gevallen specifieke kledingvoorschriften. Onder het kopje dansstijlen is per dansstijl de voorgeschreven kleding te vinden. De kleding is tegen de reguliere verkoopprijs verkrijgbaar en te bestellen in de balletschool Andere dan de voorgeschreven kleding is tijdens de lessen niet toegestaan. De zaal mag alleen betreden worden met binnen schoenen. Lange haren worden tijdens de lessen in een staart gedragen en bij de lessen klassiek ballet (m.u.v. van peuter- en kleuterballet) in een knot.

Ziekte en vakantie

Ziekte of vakantie tijdens de lesweken geven geen recht op restitutie van het lesgeld. Bij langduriger ziek zijn, uitval door bijvoorbeeld een botbreuk of bij zwangerschap is na overleg het tijdelijke stopzetten van het lesgeld altijd mogelijk. Een gemiste les mag altijd op een ander moment worden ingehaald. Dat mag ook een ander les zijn.

Aansprakelijkheid

Onze balletschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of blessures ontstaan voor, tijdens of na de lessen. Ook aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor diefstal of het zoek raken van persoonlijke eigendommen of schade daaraan.

Parkeren

Parkeren moet in de daarvoor bestemde parkeervakken. Wij stellen het op prijs als u rekening houdt met de buurt. En niet op de stoep, voor de oprit of tegen de heggen en schuttingen parkeert. U riskeert hiermee een bekeuring.

Algemeen

De balletschool behoudt zich het recht voor de les te laten vervangen door een andere docent bij onvoorziene omstandigheden. En om een les niet door te laten gaan wegens te lage aanwezigheid of bij ziekte van een docent waarvoor geen vervanger gevonden kan worden.

In voorkomende gevallen waarin onze voorwaarden niet (afdoende) voorzien zal Balletschool Margot Bierens een beslissing nemen.